Emise Dluhopisů

Úvod

- Nejprve společnost představí svou potřebu financování. Následně se zanalyzuje finanční situace společnosti. Dále se určí, jestli je emise dluhopisů vhodná a zda společnost splňuje základní požadavky trhu.

Hodnocení bonity a příprava dokumentace

- Pokud společnost nemá rating od ratingové agentury, prozkoumá se bonita společnosti.

- Probíhá příprava smluv, které stanoví podmínky pro emitenta a účastníky emise. 

Nabídka investorům

- Nabídka investorům je klíčovým bodem v procesu pro nové emitenty. Je organizováno to, co je v oboru známé jako 'roadshow'. Jedná se o nabídku pro investory. Je uvedena prezentace a jsou zodpovězeny případné dotazy. Účel roadshow je tedy zapojit investory a zjistit cenové rozpětí a splatnost.

Umístění dluhopisu na trhu

Jakmile bylo rozhodnuto, že dluhopis bude vydán, protože existuje dostatečný zájem, stanoví se datum emise, který bude do značné míry záviset na podmínkách na trhu.

- Poté, co je sjednaná cena a prémie za emisi je čas, kdy je emise oznámena trhu a je otevřena "kniha" – digitální archiv, kde jsou zaznamenány různé objednávky od investorů.

Proces alokace a oceňování dluhopisů

- Když je kniha upravena a uzavřena je rozhodnuto, kolik prodat každému investorovi. To je založeno na kvalitě investora a cílech emise. Emitent dostane seznam s touto distribucí ke schválení a investoři jsou informováni o tom, kolik jim bylo přesně přiděleno.

- Poté je stanovena cena, prodejní tým informuje trh o kuponu a následující den může být dluhopis uveden na sekundární trh. Od tohoto okamžiku je pak sledován jeho vývoj.

NEZÁVAZNĚ POPTAT EMISI DLUHOPISŮ