Poskytujeme služby v oblastech týkajících se realitního a finančního trhu. V rámci nabídky našich služeb jsme schopni uspokojit Vaše požadavky. Nabídneme Vám řešení.

Reality

- Posouzení stavu nemovité věci a zpracování návrhu nabídkové ceny

- Obstarání dokumentace související s nemovitou věcí

- Zpracování marketingu nemovité věci

- Organizace a vedení prohlídek nemovité věci

- Poskytování poradenství a podpory během prodeje

- Zajištění právních služeb

Průběh prodeje nemovitosti

Schůzka

• Individuální schůzka

• Obstarání LV, stavebně-technické dokumentace

• Prohlídka nemovitosti

• Odhad tržní ceny nemovitosti

o Modelace ceny, dle historických dat z cenových map a nabídkových cen na trhu

• Zahájení spolupráce

o AML povinnost - identifikace a kontrola klienta

o Zprostředkovatelská smlouva

Marketing

• Příprava marketingu – nabídky prodeje

o Focení nemovitosti, psaní textu a tvorba inzerce

• Inzerce na míru

o Realitní portály, sociální média, prezentace pro klienty, reklamní plachty

Strategie

• Vyhodnocování strategie prodeje 

o Komentáře a požadavky zájemců

• Pravidelná reportováni o průběhu prodeje 

o Počet zájemců - poptávky a prohlídky

Prodej

• Zprostředkování prodeje nemovitosti

o Zajištění právních služeb - kupní smlouva, smlouva o úschově, návrh na vklad

• Konzultace pro klienty

Investice

- Jsme vázaný zástupce obchodníka s cennými papíry společnosti WOOD & Company Financial Services, a.s.

- Poskytujeme služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů 

Průběh poskytnutí investičních služeb

Schůzka

• Individuální schůzka

• Představení společnosti

• Poskytnuti informací o investičních službách a nástrojích a možných rizicích

• Porozumění individuálních požadavků klientů 

• Vyplnění investičního dotazníku - testu vhodnosti pro získání informací o finančním zázemí, finanční situaci a investičních cílech

• Vyplnění investičního dotazníku - testu přiměřenosti pro získání informací o odborných znalostech a zkušenostech v oblasti investic a toleranci k riziku

• Předložení seznamu zprostředkovaných investičních nástrojů a upozornění na rizika spojená s investováním

• Zpracování záznamu z jednání týkající se investiční služby a navrhovaných obchodů

• Dodání informací o poskytnutých službách

Spolupráce

• AML povinnost - identifikace a kontrola klienta

• Podpis smlouvy o nákupu a prodeji cenných papírů