Emise Dluhopisů

Úvod

- Nejprve společnost představí svou potřebu financování. Následně se zanalyzuje finanční situace společnosti. Dále se určí, jestli je emise dluhopisů vhodná a zda společnost splňuje základní požadavky trhu.

Hodnocení bonity a příprava dokumentace

- Pokud společnost nemá rating od ratingové agentury, prozkoumá se bonita společnosti.

- Probíhá příprava smluv, které stanoví podmínky pro emitenta a účastníky emise.

Nabídka investorům

- Nabídka investorům je klíčovým bodem v procesu pro nové emitenty. Je organizováno to, co je v oboru známé jako 'roadshow'. Jedná se o nabídku pro investory. Je uvedena prezentace a jsou zodpovězeny případné dotazy. Účel roadshow je tedy zapojit investory a zjistit cenové rozpětí a splatnost.

Umístění dluhopisu na trhu

- Jakmile bylo rozhodnuto, že dluhopis bude vydán, protože existuje dostatečný zájem, stanoví se datum emise, který bude do značné míry záviset na podmínkách na trhu.

- Poté, co je sjednaná cena a prémie za emisi je čas, kdy je emise oznámena trhu a je otevřena "kniha" – digitální archiv, kde jsou zaznamenány různé objednávky od investorů.

Venture Capital

- První úrovní je počáteční financování, při kterém jsou společnosti poskytovány malé částky kapitálu pro počáteční studie proveditelnosti produktu, vývoj, průzkum trhu, upřesňování strategií a další předběžné analýzy.

- Další úrovní financování je počáteční nebo rané financování, které obecně slouží k dokončení vývoje produktu, náboru manažerského týmu, upřesnění dlouhodobého obchodního plánu a zahájení marketingového úsilí. Financování společností na počátku jejich růstu a rozvoje je velmi obtížné, protože tyto společnosti jsou vystaveny nejvyššímu riziku selhání. Investoři rizikového kapitálu nyní obvykle investují do společností v pozdější fázi s větším důrazem na schopnost společnosti generovat stálý příjem a návratnost investorům.

- Financování první fáze obvykle financuje první fázi výroby, marketingu a prodeje v plném rozsahu. V této fázi je kompletní manažérský tým, včetně finančního ředitele nebo ředitele prodeje a marketingu.

- Financování druhé fáze je obvykle pro společnost, která zahájila výrobu a distribuci a vytvořila zásoby, smlouvy a má pohledávky, ale potřebuje provozní kapitál k podpoře rozvoje.

- Financování třetí fáze je obvykle pro společnost, která již funguje se ziskem, ale potřebuje kapitál na výzkum a vývoj nových produktů, rozšíření svých fyzických zařízení nebo výrazné zvýšení prodejního a marketingového úsilí.

- A konečně, v překlenovacím financování poskytují investoři venture capital kapitál společnosti, která očekává, že v příštích dvanácti měsících vstoupí na burzu, ale k překlenutí mezery potřebuje další provozní kapitál. Firmy rovněž zváží poskytnutí kapitálu na financování fúzí a akvizic, společných podniků, pákového řízení, odkupů nebo rekapitalizaci, snahy přejít do soukromého vlastnictví nebo jiných druhů transakcí, pokud návratnost investice splňuje jejich kritéria.